Lenen, terugbrengen en verlengen

Hoe lang mag ik alles houden? Wat gebeurt er als ik mijn boeken te laat terugbreng?

Lenen, verlengen en terugbrengen

Lenen 

Ontlenen doe je aan één van de zelfuitleentoestellen in de hoofdbibliotheek. Je kan ze vinden in de jeugd-, dvd- en

volwassenenafdeling. Je hebt telkens je lidkaart nodig. In Adegem worden je materialen aan de balie ontleend.

Je kan maximaal 20 materialen op één kaart plaatsen. Op klaskaarten kunnen 30 materialen.

De uitleentermijn is 3 weken.

Verlengen

Een langere uitleentermijn kan je verkrijgen als:

  •  het werk niet gereserveerd werd door een andere lener.
  •  de maximale uitleentermijn van 63 dagen of 9 weken nog niet werd bereikt (je kan dus in totaal 2x verlengen)

Materialen verlengen kan als volgt: 

  •  je vraagt tijdens de openingsuren verlenging aan bij de baliemedewerker of verlengt via de zelfuitleentoestellen
  •  telefonisch (050 71 55 22, tussen 8.30-13.00 uur en 15.00-18.30 uur) 
  •  je verlengt online via je 'Mijn Bibliotheek-profiel'
  •  je stuurt een e-mailbericht  (Vermeld steeds je lenersnummer. Dit vind je op je bibpasje of op je identiteitskaart)

Werken op een klaskaart kunnen niet verlengd worden.

Terugbrengen

Het inleveren van de materialen doe je eveneens aan de zelfuitleentoestellen. Ook moet je een lidkaart gebruiken. Je levert de materialen bij voorkeur in waar ze ontleend werden.

In de hoofdbibliotheek kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de inleverbus van de bibliotheek.

Uitleentermijn overschreden, beschadiging of verlies

Je uitleentermijn is overschreden, wat nu?

Eens je uitleentermijn overschreden is, dan rekenen we €0.15 euro per materiaal per uitleendag aan. 

Vanaf je boetebedrag €25 bedraagt, wordt je account geblokkeerd.

Vanuit de bibliotheek helpen we je er herinneren dat je vervaldatum verstreken is via: 

  • een e-mail te versturen 3 dagen vóór de vervaldatum 
  • een 1ste aanmaning (verstuurd na 8 dagen)
  • een 2de aanmaning (verstuurd na 22 dagen)

*let op: de herinnering en aanmaningen zijn hulpmiddelen. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het goed beheer van je ontleende materialen. 

Heb je na de maningen de materialen nog niet teruggebracht en de boete betaald, dan neemt de financiële dienst de verdere afhandeling van je dossier over.

Beschadiging of verlies

Beschadigde of verloren werken worden vergoed aan de aankoopwaarde van het werk. Je hoeft niet zelf een nieuw exemplaar aan te kopen.