AAN DE SLAG MET DE 3D-PRINTER EN LASERCUTTER

Je eigen ontwerpen printen met een 3D-printer en een tekening uitsnijden met een lasercutter? In deze module van Kisp volwassenenonderwijs leer je het allemaal!

fablab

Je gaat aan de slag met 2D- en 3D-ontwerpen, de printer en lasercutter toveren deze om in een afgewerkt product. Dit alles in nauwe samenwerking het Fablab van onze bibliotheek.

Thema’s

  • Hoe werkt een 3D-printer?
  • Hoe werkt een lasercutter?
  • Tinkercad (3D-ontwerpen)
  • Inkscape (2D-ontwerpen)
  • Thingiverse
  • 3D-ontwerpen klaarmaken voor print (Sindoh Wox)
  • 2D-ontwerpen optimaliseren voor lasercutten (Retina Engrave)
  • Van een tekening een sticker maken met de vinylsnijder

Het traject loopt van 1 februari tot 14 juni, telkens op dinsdagavond van 18.30 tot 21.15 uur.

Meer info en inschrijven via deze link. 

kisp