Livre
Néerlandais

De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen

Michel Foucault (auteur), Walter Van der Star (traducteur)

De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen

Dans la série:
Historische en filosofische achtergronden van de wetenschappelijke methode.
Titre
De woorden en de dingen : een archeologie van de menswetenschappen
Auteur
Michel Foucault
Traducteur
Walter Van der Star
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Titre original
Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2021
470 p.
ISBN
9789024442713 (paperback)

Commentaires

In het culturele geheugen is de naam van Michel Foucault onlosmakelijk verbonden met de zogeheten 'dood van de mens'. Deze even vage als sensationele aankondiging fungeerde enige tijd als wachtwoord in de betere salons, maar was in feite 'slechts' een afgeleide conclusie van de fundamentele filosofische arbeid die de Franse filosoof in Les mots et les choses had verricht. Dat meesterstuk verscheen in 1966 bij Éditions Gallimard in Parijs, en in 1973 volgde een eerste vertaling in het Nederlands. Onlangs is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen, De woorden en de dingen, van de hand van Walter van der Star.
De eindigheid van de mens
Foucault combineert in De woorden en de dingen transcendentalisme en historicisme, of anders gezegd Kant en Marx. In dat spelletje touwtrekken komen het universalisme van Kant en het economische determinisme van Marx ten val. Net als Kant zoekt Foucault naar een fundament voor alle concrete weten, dat niet in dat weten zelf besloten is, maar even…Lire la suite
Centraal staat in de filosofie van Foucault (1926-1984) de overtuiging, dat de mens geen vrij en verantwoordelijk zingevend subject is, zoals in de westerse filosofie vrij algemeen aanvaard werd. Wel werd erkend, dat disciplinering-van-buitenaf beperkend kon werken, bijvoorbeeld door gemeenschapsnormen. Foucault neemt aan dat het kennen van de mens 'vanbinnenuit' eigenlijk bepaald en geleid wordt door wat hij 'epistème' noemt: denkkaders, die eigen zijn aan historische tijdvakken (zoals renaissance, moderne tijd); op onverklaarbare wijze bepalen zij de wijze van benaderen van de werkelijkheid, zodat er een karakteristieke vorm van kennen te constateren valt; dat is terug te vinden in de menswetenschappen, die telkens daardoor 'anders' zijn, vanuit een andere gezichtshoek opereren. Er 'werken' structuren, die een stempel zetten op een bepaalde tijdvak. Pas achteraf is het mogelijk die 'structuren' op het spoor te komen, het eigene ervan te beschrijven. Hoe dan ook, ze zijn geen fasen …Lire la suite