Livre
Néerlandais

God en het gesteente : waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen

Gerard Bodifée (auteur)

God en het gesteente : waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen

Betoog over de verhouding tussen wetenschap en godsgeloof, waarbij beide begrippen zorgvuldig worden omschreven, de onderlinge verschillen worden aangegeven en zowel wetenschap als geloof een eigen plaats krijgen toebedeeld.
Titre
God en het gesteente : waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen
Auteur
Gerard Bodifée
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2007
168 p.
ISBN
9789077942277

Commentaires

Geloof versus wetenschap: een al te vaak herkauwde dualiteit. Of weet astrofysicus en ethisch en gelovig filosoof Gerard Bodifée hierover misschien originele denkpistes te openen? In de hem eigen stijl tracht de auteur enkele fundamentele stellingen te onderbouwen. Religie en wetenschap hebben een eigen taal, een verschillend oogpunt om de werkelijkheid te benaderen, maar ze zijn ook complementair. Andere stellingen roepen heel wat meer controverse op: "Wetenschap is, welbeschouwd, een product van de religie, want zonder een geloof in het goed-zijn van de wereld, in de zin waarin Plato en Einstein dit bedoelden, ontbreekt ook het geloof in de kenbaarheid en begrijpbaarheid van de wereld, en is geen wetenschap mogelijk." Aan grote denkers geen gebrek in dit boek. Eerst wordt ingegaan op Einstein en zijn vaak bediscussieerde en allerminst rechtlijnige houding t.o.v. religie. Met de voorstelling van Comte, Feuerbach en Freud en hun fundamentele kritiek op kerk en godsdienst toont Bodifée…Lire la suite
Al weer een boek over de verhouding tussen (natuur)wetenschap en geloof, zou men denken, maar het is wel een bijzonder boek. De auteur, natuurkundige, schrijft zeer informatief op grond van een grote kennis van zaken. Hij blijkt zeer belezen en geeft hiervan op functionele wijze blijk. In het begin van het boek stelt hij veel vragen, hij informeert de lezer ook goed over de geschiedenis van bovengenoemde verhouding, hij verstaat de kunst om helder en informatief over moeilijke materie te schrijven. Zo geeft hij bijvoorbeeld uitstekende samenvattingen van het denken van Comte, Feuerbach en Freud, terwijl hij vele andere gezaghebbende auteurs in zijn betoog betrekt. Wetenschap houdt zich bezig met materie en onderzoekt causaliteit, is dus op het verleden gericht, terwijl godsdienst zich met geest bezighoudt en op de toekomst is gericht, aldus de auteur. Ook de materie is volgens hem een groot mysterie. Geloof in God is geloof in het bestaan zelf en vertrouwt erop dat dit bestaan goed is…Lire la suite