Book
Dutch

De dierencrisis : een vivisectie van onze relatie met dieren

De dierencrisis : een vivisectie van onze relatie met dieren

Beschouwingen van de oprichter van dierenrechtenorganisatie GAIA over dierenrechten en misbruik van dieren.
Title
De dierencrisis : een vivisectie van onze relatie met dieren
Author
Michel Vandenbosch
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2005
372 p.
ISBN
90-5240-687-1

Reviews

Het gaat nog steeds niet goed met de dieren in onze maatschappij: zowel in de veehandel, in laboratoria of in circussen worden vele dieren slecht behandeld. Daarom wil Michel Vandenbosch, negen jaar na zijn eerste boek Recht voor de beesten, opnieuw de aandacht vestigen op deze dierencrisis -- waarmee elk voorkomen van menselijk geweld jegens dieren wordt bedoeld. Vooral de veehandel komt onder vuur te liggen. In zijn korte inleiding schrijft Vandenbosch dat hij niet zozeer de activiteiten van GAIA wil opsommen, maar wel "een doorploegde, geëngageerde visie op mens-dierrelaties" wil bieden. Helaas is het boek minder in deze opzet geslaagd. Vandenbosch is op zijn best als hij dierenmishandeling in België aanklaagt, wat in de eerste twee hoofdstukken gebeurt. Daarna verzandt hij in een aaneenrijging van anekdotes over de capaciteiten van dieren, de basis voor zijn filosofie. Uiteindelijk komt het verhaal gelukkig weer min of meer op zijn poten terecht wanneer hij opnieuw concreet…Read more
Bij vrijwel alle vormen van gebruik van dieren doen zich voor die dieren ernstige problemen voor. Ook als ze niet opzettelijk wreed worden behandeld, wordt hun vrijheid ingeperkt en hun welzijn aangetast, en vaak sterven ze een ellendige dood - ondanks de wet - en regelgeving die dat zou moeten voorkomen. De auteur, voorzitter van de Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA, geeft een breed opgezet overzicht van talloze vormen van misbruik, van paardenkoersen tot en met veemarkten, van dierproeven tot en met intensieve veehouderij. De Belgische oriëntatie is geenszins storend - de problemen spelen overal. Vandenbosch graaft naar oorzaken en zoekt naar (uiteraard geweldloze) oplossingen die principieel maar ook haalbaar zijn. GAIA heeft langs die weg al veel bereikt. Hij combineert een indrukwekkende belezenheid met eigen ervaring met (juridische) actie, maar zijn persoonlijke verontwaardiging gaat niet met hem op de loop. Dat maakt zijn beroep op menselijke vermogens tot inleving en so…Read more