Book
Dutch

Wat is er? : conversatieoefeningen NT2

+1
Wat is er? : conversatieoefeningen NT2
×
Wat is er? : conversatieoefeningen NT2 Wat is er? : conversatieoefeningen NT2

Wat is er? : conversatieoefeningen NT2

Genre:
NT2
Uitleg over het gebruik van 'er' in de Nederlandse spreektaal. Anderstaligen leren in welke situaties en op welke plaats in de zin ze 'er' moeten gebruiken. Ook trainen ze elementaire basisstructuren, vaste combinaties en verbindingen, prosodie (accent, ritme, intonatie...), spreektempo etc.
Title
Wat is er? : conversatieoefeningen NT2
Author
Martine Pirreault
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Acco, 2012
160 p. : ill.
Note
Taalcursus Nederlands, raadpleging in het Nederlands, van niveau B1 tot C1/2
ISBN
9789033488245 (paperback)

Reviews

De titel van deze NT2-uitgave met conversatieoefeningen, is goedgekozen, want ‘er’ is voor anderstaligen een lastig woordje of ‘een zwart beest’, waarmee het soms fout gaat in een gesprek. Sprekers zetten het op de verkeerde plaats in de zin of vergeten het. Het doelpubliek zijn halfgevorderde en gevorderde anderstalige cursisten Nederlands. De auteur is Martine Pirreault, NT2-docent aan SCVO-site Antwerpen. Bij Wat is er? horen interactieve audio-oefeningen op de site om het woordje ‘er’ correct en met meer vertrouwen te gebruiken. De nadruk ligt hier dus op mondelinge communicatie: de spreker moet snel en correct reageren op een auditieve input. Wie dus veel oefent, zal zijn gesprekspartner sneller leren begrijpen en elementaire basisstructuren van het Nederlands inoefenen, zodat het automatismen worden. Ook belangrijk voor een anderstalige is de prosodie van het Nederlands (accent, ritme, intonatie) die hij onder de knie moet krijgen. Op die manier verbetert de cursist ook z…Read more
Het woordje 'er' is vaak lastig voor anderstaligen; het wordt regelmatig op de verkeerde plaats gezet of vergeten. Dit boek werd geschreven voor (half)gevorderde anderstalige cursisten Nederlands. De auteur is NT2-docent in Antwerpen. Bij dit boekje horen interactieve audio-oefeningen op de website van de uitgeverij. De nadruk ligt dus op mondelinge communicatie: de spreker moet snel en correct reageren op een auditieve input. Wie veel oefent, zal zijn gesprekspartner sneller leren begrijpen en elementaire basisstructuren van het Nederlands inoefenen. Ook belangrijk is de prosodie van het Nederlands (accent, ritme, intonatie) die hij onder de knie moet krijgen. Op die manier verbetert hij zijn verstaanbaarheid. De cursist oefent ook de voornaamwoorden, de vervoegingen en tijden van werkwoorden, vaste combinaties en verbindingen. Dit boek is een prima hulpmiddel voor zelfstudie. Ook de leerkracht kan met dit oefenmateriaal aan de slag. De aanpak is pragmatisch, de theoretische onderste…Read more