Book
Dutch

Elektrosmog en 5G

Jan Van Gils (author)

Elektrosmog en 5G

Uitleg over de werking en risico's van elektromagnetische straling en wat je zelf kunt doen om de risico's van straling te beperken.
Title
Elektrosmog en 5G
Author
Jan Van Gils
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Pentagon, 2021
90 p. : ill.
Publication date
17-06-2021
ISBN
9789492462671 (paperback)

Reviews

Uitleg over elektromagnetische straling en velden, de invloed die dit kan hebben en wat je er zelf tegen kunt doen. Straling van draadloze communicatieapparatuur komt los en verdwijnt in de ruimte (mobiele telefoon). Elektromagnetische velden van het elektriciteitsnetwerk vormen kringen die je kunt sluiten (een stopcontact: er ontstaat pas een magnetisch veld als je deze gebruikt, maar er staat wel altijd spanning op). Ontregelingen door zenderstraling kunnen zich onder andere uiten in hypergedrag, vitaliteitsverlies of elektrostress. Bij het 5G-netwerk is er niet meer een één-op-één relatie tussen zendmasten en mobieltjes, maar een mobieltje en ook iedere zendmast is in contact met meerdere zendmasten tegelijk. Hierdoor kan efficiënter gebruikgemaakt worden van het hele netwerk, maar krijgt ook de straling een meer dynamisch karakter. Je kunt zelf maatregelen nemen om straling hiervan te beperken. Er is een inhoudsopgave, uitlegkaders, bijlagen en noten bij de tekst. Het boek is een …Read more