Book
Dutch

Bosecologie en bosbeheer

Jan Den Ouden (editor), Bart Muys (editor), Frits Mohren (editor)
Bossen vervullen een belangrijke functie in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Lag vroeger de nadruk vooral op de productie van hout als hernieuwbare grondstof, tegenwoordig is het belang van bossen voor natuurbehoud, recreatie en milieubescherming sterk toegenomen. Dit vraagt om een hoog kennisniveau van de beheerder. Bovendien vereisen veranderingen in de maatschappelijke en natuurlijke omgev
Extra subject
bomen
Title
Bosecologie en bosbeheer
Editor
Jan Den Ouden Bart Muys Frits Mohren Kris Verheyen
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Acco, 2010
674 p. : ill.
ISBN
9789033477829 (hardback)

Reviews

In dit boek gaan verschillende auteurs vanuit hun specifieke expertise dieper in op uiteenlopende aspecten van de bosecologie en het bosbeheer. Na een voorwoord, een overzicht van de auteurs en betrokken instelling en een vermelding van de sponsors, volgt een algemene schets van het bosbeheer in Vlaanderen en Nederland. Daarna volgen drie luiken met telkens uiteenlopende bijdragen. In het eerste luik staan de biologie en ecologie van bomen en bossen centraal, met teksten over anatomie, fysiologie, groei, populatiedynamiek etc. Het tweede luik bespreekt de beheersmaatregelen in bossen: beheertechnieken, bosomvorming, boomsoortenkeuze, dunning, snoei, faunabeheer. Ten slotte wordt dieper ingegaan op beheersystemen: de basisprincipes van duurzaam bosbeheer, beleidskaders, beheerconcepten. Daarnaast krijg je hier enkele praktijkvoorbeelden van bosbeheer in Vlaanderen en Nederland. Achteraan volgen een korte terug- en vooruitblik, een bibliografie en een index. Een volledig en deskundig ov…Read more