Book
Dutch

Menselijke grondstof : over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt

Herman Loos (author)

Menselijke grondstof : over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt

Verslag door een socioloog van zijn eigen ervaringen als werknemer in slecht betaalde, uiteenlopende baantjes.
Title
Menselijke grondstof : over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt
Author
Herman Loos
Language
Dutch
Publisher
Berchem: EPO, 2018
189 p.
ISBN
9789462671447 (paperback)

Reviews

De auteur, van huis uit socioloog, heeft zeven jaar gewerkt in laagbetaalde banen. Zijn ervaringen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn hier geboekstaafd rond zes thema's. Loonspanning: het verschil tussen de laagst en hoogst betaalden. Hierin ontmythologiseert hij de argumenten van werkgevers voor het steeds meer uitknijpen van laagbetaalden. Onderaanneming: de werknemer weet nauwelijks nog voor welk bedrijf hij werkt vanwege de vele schakels van bedrijven. Contractsoort: dat kan variëren van korte contractjes van enkele dagen, oproepcontracten en dergelijke, alle garant voor grote onzekerheid bij werknemers. Werkdruk: mede door het ontbreken van autonomie, de hoge productienormen, monotoon werk en onderlinge concurrentie. Activering: onder het mom van 'leren' moeten werkzoekenden werken met cursistenvergoeding in plaats van loon. Robotisering: hierin wordt duidelijk gemaakt dat lagelonen-banen verdwijnen zodra machines goedkoper zijn dan mensen. Is ondanks de beschrijving van m…Read more