Book
Dutch

Woordenboek Latijn-Nederlands

Harm Pinkster (editor)

Woordenboek Latijn-Nederlands

Title
Woordenboek Latijn-Nederlands
Editor
Harm Pinkster
Language
Dutch
Original language
German
Publisher
Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998
XVI, 1196 p.
Note
Gebaseerd op het Pons Globalwörterbuch Lateinisch-Deutsch
ISBN
90-5356-115-3 (genaaid) 90-5356-138-2 (gebonden)

Reviews

In 1998 verscheen onder de redactie van Harm Pinkster een totaal vernieuw woordenboek Latijn-Nederlands, dat "aan de wensen van de hedendaagse gebruiker" wou voldoen. De "tweede herziene druk" van 2003 (die nu een herdruk kende) verschilt niet zoveel van de vorige, maar bevat ook een cd-rom.

Dit woordenboek is veel omvangrijker dan zijn voorgangers. Het beperkt zich niet tot schoolauteurs, maar bestrijkt de hele klassieke oudheid, inclusief niet-literaire teksten. Het is zeer overzichtelijk, vooral door de lineaire opsomming van de betekenissen, waarbij voor elke nieuwe betekenis een nieuwe regel begint. Nieuw is ook dat de perfectum- en participiumstammen van onregelmatige werkwoorden als afzonderlijke lemmata opgenomen zijn. Bij eigennamen is enige encyclopedische informatie gegeven, maar voor etymologische verklaringen is er weinig of geen aandacht, meer details zijn te vinden in de bespreking in Leesidee 1998, p. 745).

De bijgeleverde cd-rom is inhoudelijk gel…Read more
Dit nieuwe woordenboek Latijn-Nederlands, geënt op een Duits voorbeeld, biedt de gebruiker een aantal grote voordelen ten opzichte van de bestaande. Zo gaan de samenstellers van dit woordenboek (die hun werk onder redactie van de Amsterdamse latinist H. Pinkster hebben verricht) er niet van uit dat degene die het raadpleegt de Latijnse grammatica volledig beheerst. In de tweede plaats is het corpus van teksten waaruit is geput groter dan gebruikelijk; men heeft het boek ook vervaardigd met het oog op gebruik door juristen, medici en theologen. Ten derde vindt men bij de zeer overzichtelijk geordende lemmata onderscheid tussen letterlijke en niet-letterlijke (metaforische, metonymische) betekenissen. In een relatief uitvoerige appendix ten slotte staat een zeer kort en helder overzicht van de gehele Latijnse vormleer. Deze tweede druk is herzien (3000 correcties) en voorzien van een cd-rom waarop het woordenboek ook doorzoekbaar is op Nederlandse termen. Gebonden.