Book
Dutch

Miradal : erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud

Hans Baeté (editor), Marc De Bie (editor), Martin Hermy (editor)

Miradal : erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud

Ten zuiden van Leuven ligt een uniek boscomplex van meer dan 25 vierkante kilometer groot. De rijke geschiedenis en natuurpracht van het Heverleebos en het Meerdaalwoud trekken jaarlijks ongeveer driekwart miljoen bezoekers aan. Het belang van dit natuurgebied is niet te onderschatten: het bos filtert niet alleen lawaai, fijn stof en broeikasgassen uit de lucht, maar bewaart ook waardevol erfgoed.
Extra subject
Bosbeheer, Vlaanderen
Title
Miradal : erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud
Editor
Hans Baeté Marc De Bie Martin Hermy Paul Van den Bremt
Photographer
Kris Vandevorst
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2009
263 p. : ill.
ISBN
9789058266248 (hardback)

Reviews

'De liefde voor de natuur en de kennis ervan zijn de eerste vereisten om een goed natuurfotograaf te zijn', benadrukt Marc Slootmaekers (°1954). Hij groeide op vlakbij de Kalmthoutse Heide wat hem inspireerde om biologie te studeren. De fotografie groeide uit van een illustratiemiddel voor lessen en voordrachten tot een passionele professionele bezigheid. Slootmaekers' naam als natuurfotograaf is in de eerste plaats verbonden aan België en de Kalmthoutse Heide in het bijzonder, waarover hij een standaardwerk van Geert de Blust illustreerde (Davidsfonds, 1998). De laatste jaren werkt Slootmaekers vooral samen met auteur Herman Dierickx om de Belgische natuur in beeld te brengen. Vorig jaar verscheen zo het fotoboek Topnatuur in België en intussen zal Biodiversiteit in België ook van de pers gerold zijn. In beide gevallen gaat het om drietalige uitgaven (N-F-E) voor een breed publiek. Topnatuur in België brengt foto's en beknopte achtergrond over veertig beschermde …Read more
In dit boek gaan verschillende auteurs in op het erfgoed in het Heverleebos en Meerdaalwoud, een bosgebied ten zuiden van Leuven dat meer dan 25 vierkante kilometer groot is. Na een voorwoord, een inleiding en een tijdlijn met de geografie en vegetatie van het bos volgt een hoofdstuk waarin de geografische geschiedenis van het gebied wordt geschetst, met vooral oog voor de actuele sporen. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de bodem, het archeologisch onderzoek, de littekens in het landschap, de historische exploitatie, de flora en vegetatie, en het onderzoek naar de keverpopulatie. Tussendoor krijg je intermezzo's over o.a. vroege signalen van de aanwezigheid van de mens en de paddenstoelen in het bos. Dat alles wordt geïllustreerd met tal van kleurenfoto's en afbeeldingen. De verschillende bijdragen sluiten af met eindnoten. Achteraan volgen een verklarende woordenlijst, een zaakregister, een verantwoording van het beeldmateriaal, een dankwoord en personalia. Een mooi uitgege…Read more