Book
Dutch

Over de taalgrens : van Komen naar Voeren

Guido Fonteyn (author)
+1
Over de taalgrens : van Komen naar Voeren
×
Over de taalgrens : van Komen naar Voeren Over de taalgrens : van Komen naar Voeren

Over de taalgrens : van Komen naar Voeren

Title
Over de taalgrens : van Komen naar Voeren
Author
Guido Fonteyn
Language
Dutch
Publisher
Berchem: EPO, 2009
180 p. : ill.
ISBN
9789064451300

Reviews

Ex-Standaardjournalist en Walloniëkenner Guido Fonteyn publiceert een luchtig, anekdotisch boekje over de taalgrens, die dwars door België loopt, van Komen in het westen tot Voeren in het oosten. Zijn aanpak is los en impressionistisch. Politieke, historische en toeristische weetjes wisselen elkaar in sneltempo af. Af en toe gooit Fonteyn er ook eigen ervaringen tussen, bv. over zijn merkwaardige ontmoetingen met José Happart. Het resultaat is een weinig gestructureerd boek, dat lekker wegleest, maar weinig sporen nalaat en relatief weinig nieuwe inzichten bijbrengt. Het boek bevat honderden namen en plaatsen, maar bevat onbegrijpelijkerwijze geen register. In het eerste deel schetst Fonteyn in grote lijnen de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en de taalstrijd, vanaf het ontstaan van België tot en met de taalwetten van 1963. Waarom hij daar stopt is, onduidelijk. Legendarische figuren als Flor Grammens en Jan Verroken worden goed gekaderd in de tijdgeest. Het tweede deel is een ver…Read more
In de eenvoudigste betekenis is een taalgrens een grens tussen twee gebieden waar een verschillende taal wordt gesproken. Vaak valt een taalgrens samen met een landsgrens, maar soms niet. Er zijn weinig taalgrenzen waar in de loop der jaren zoveel om te doen is geweest als die tussen het Nederlandstalige Vlaanderen en het Franstalige Wallonië. In dit boek belicht de auteur die taalgrens vanuit zowat alle denkbare perspectieven: linguïstisch, politiek, sociaaleconomisch, historisch en zelfs toeristisch. Op een aangename en soms relativerende toon heeft Fonteyn het over het ontstaan en de evolutie van de taalgrens en gaat daarbij op zoek naar de feiten achter de massahysterie. Deze ruimere context is een deugddoende afwisseling met het communautaire gekibbel dat de berichtgeving over Vlaanderen en Wallonië tegenwoordig domineert. Met een katern kleurenfoto's.