Book
Dutch

Mijn grote dierenwereld

Barbara Taylor (author)
+1
Mijn grote dierenwereld
×
Mijn grote dierenwereld Mijn grote dierenwereld

Mijn grote dierenwereld

Target audience:
9-11 years and up
Welke dieren komen in leefgebieden als woestijnen en poolstreken voor en hoe hebben ze zich hieraan aangepast? Behalve korte informatie over de gewoonten van dieren in twaalf leefgebieden komen ook bedreigde en bijzondere dieren aan bod. Met veel kleurenfoto's. Vanaf ca. 9 jaar.
Subject
Dieren
Extra subject
dieren
Title
Mijn grote dierenwereld
Author
Barbara Taylor
Language
Dutch
Original language
English
Original title
My big animal world
Parallel title
Fascinerende feiten over de wonderlijke dierenwereld
Publisher
Houten: Van Goor, 2007
61 p. : ill.
ISBN
9789047502227

Reviews

De dierenwereld wordt besproken aan de hand van een verdeling in leefgebieden zoals het regenwoud, eilanden en graslanden. Na een korte omschrijving van de leefgebieden wordt elk leefgebied met zijn bewoners uitvoeriger beschreven op twee tot zes pagina's per gebied. Met een summiere tekst, voorzien van een kleurenfoto, komen de afzonderlijke dieren aan bod voor wat betreft hun gewoonten en aanpassing aan het leefgebied. Het betreft ook veel exotische dieren. Soms is de Angelsaksische oorsprong merkbaar. Onderaan de pagina is zeer korte informatie opgenomen over het leefgebied: een wereldkaartje, klimaatgegevens, kenmerken, milieuproblemen en enkele wetenswaardigheden. Ook de bedreigde dieren en bijzondere dieren krijgen aandacht. De prachtige illustraties (foto's) hebben steeds een wisselende grootte en zijn rijkelijk aanwezig. Er is een duidelijk schreefloos lettertype gebruikt, terwijl de informatie onderaan de pagina in een kleiner lettertype is gedrukt. De pagina's hebben een be…Read more

Mijn grote dierenwereld

Dit is een mooi vormgegeven dierenboek, met als uitgangspunt de leefgebieden. Volgende habitats komen aan bod: bergen, waterlanden, wouden, regenwouden, graslanden, woestijnen, eilanden, koraalriffen, oceanen, poolstreken, ... Het boek sluit af met een register en een verklarende woordenlijst. In gemiddeld vier pagina’s lange hoofdstukjes krijg je een summiere uitleg over de dieren die in deze streken wonen. En daar knelt het schoentje. Men werkt met heel veel prachtige foto’s, die een prominente plaats innemen, zodanig dat de informatie wat in het gedrang komt, informatie die bovendien niet overal hetzelfde niveau haalt. Ook de geografische duiding laat hier en daar te wensen over. Het situeringskaartje is vanuit Amerikaans perspectief – Europa, Azië & Afrika links, Amerika rechts. Dat maakt het voor Europese kinderen niet echt makkelijk. En last but not least wordt voor de meeste dieren de eigen habitat niet geduid, wat wel tot enige verwarring leiden kan. In het hoofdstukje ‘Bij on…Read more

About Barbara Taylor

Barbara Taylor may refer to:

  • Barbara Taylor (historian) (born c. 1950), Canadian-born historian in the United Kingdom
  • Barbara Ann Hackmann Taylor (1943–1967), homicide victim
  • Barbara Austin Taylor (1891–1951), British sculptor
  • Barbara Nevins Taylor, American investigative journalist and journalism professor
  • Barbara Brown Taylor (born 1951), American Episcopal priest, professor and theologian

See also

  • Barbara Taylor Bradford (born 1933), British-American novelist