Book
Dutch

In alle steden : als koningen en honden : roman

+1
In alle steden : als koningen en honden : roman
×
In alle steden : als koningen en honden : roman In alle steden : als koningen en honden : roman

In alle steden : als koningen en honden : roman

Een aan lager wal geraakte man probeert in een stad, waarin de verschillen tussen arm en rijk groot zijn en gezag en controle nadrukkelijk aanwezig zijn, ondanks tegenslagen, een beter leven te realiseren.
Subject
Optimisme
Title
In alle steden : als koningen en honden : roman
Author
Aukelien Weverling
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff, © 2017
249 p.
ISBN
9789029091169 (hardback)

Reviews

Onheilspellende samenleving

Dystopieën, het zijn net gewone samenlevingen. Het volk wordt altijd gemend door een hogere macht. In de vierde roman van Aukelien Weverling (1977), In alle steden, is dat eenvoudig: sinds een digitale revolutie is iedere burger goed te monitoren.

Wie boodschappen doet, moet eerst zijn Staatskaart laten scannen zodat niemand zich onbelast te buiten kan gaan aan vet eten of alcohol. Het ministerie van Volksvertrouwen houdt alle onlinecommunicatie in de gaten. Iedereen die tegen 'de moraal' ingaat zou zomaar eens een bezoekje kunnen krijgen van 'De Verbetering'; een onzachtzinnige politie-eenheid.

Het is duidelijk dat Weverling plezier heeft beleefd aan het op smaak brengen van haar onheilspellende samenleving, met vondsten als de 'kerstbomentax', het schoolvak 'digitale talen' en maatpakken met hartmeters. Maar in wezen gaat de roman over iets minder frivools: de kloof tussen arm en rijk.

Een niet bij naam genoemde grote stad is opgedeeld in wijken. Dat de A-wijk voor de superrijken is en de G-wijk vol krotten staat laat zich raden. Niet bijster origineel, wel effectief: het toont de ladder der sociale mobiliteit.

Held van het verhaal, Bennie, wordt geboren in …Read more

Aukelien Weverling (1977) is journaliste, columniste en schrijfster. In haar vierde roman staat het leven van Bennie centraal. Hij moet zich zien te handhaven in een maatschappij waarin de gevolgen van digitale ontwikkelingen zichtbaar aanwezig zijn. Er is een duidelijke scheidslijn tussen bevoorrechte en minder bevoorrechte bewoners en de steden zijn onderverdeeld in wijken waarin je woont al naar gelang je sociale status en plek op de maatschappelijke ladder. Onder deze omstandigheden probeert Bennie, die aan lager wal geraakt is, ondanks vele tegenslagen een beter leven te bewerkstelligen. Weverling schetst in deze dystopie een naargeestig (toekomst)beeld van een stad waarin de verschillen tussen mensen uit verschillende klassen groot zijn en de invloed van de gezaghebber in het dagelijks leven beklemmend aanwezig is. De roman is voor een groot deel geschreven in spreektaal, passend bij de personages. Nu en dan maakt dit het verhaal moeilijk leesbaar. Het onderwerp is zeker interes…Read more

Niks dan goede moed

Aukelien Weverling maakt van 'In alle steden' een opbeurende, dystopische roman

Sinds in de negentiende eeuw de gebroeders De Goncourt de onderkant van de maatschappij als literaire inspiratiebron ontdekten, zijn er, ook bij ons, talloze romans over low life verschenen. Begin twintigste eeuw waren Herman Heijermans en de naturalisten er grootmeesters in. Een eeuw later bloeit het genre nog steeds. Je ziet er sporen van bij Arnon Grunberg en schrijvers als Philip Snijder en Alex Boogers zijn zelfs pure specialisten.

Maar een opbeurende dystopie over het leven in de goot las ik nog niet. Die is er dan nu: 'In alle steden' van Aukelien Weverling (1977).

Bennie heeft, net als zijn vader, een tijdje voor een krant gewerkt maar nu de digitalisering definitief heeft toegeslagen is hij niet meer nodig en zwerft hij over straat, bedrinkt zich regelmatig en gaat met dubieuze mensen om. Zo nu en dan een baantje van niks, een vriendin die hij in een kroeg opduikelt, dat is het wel zo'n beetje. Zijn lot heeft iets…Read more