Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Het Achterhuis : dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 1944

Anne Frank (author)

Het Achterhuis : dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 1944

Target audience:
12-14 years and up
Dagboek van een joods meisje, dat in de Tweede Wereldoorlog met haar ouders, zusje en anderen ondergedoken is in een achterhuis op een der Amsterdamse grachten. Zij spreekt zich met grote openhartigheid uit over alles wat haar van haar 13e tot haar 15e jaar bezighoudt.
Title
Het Achterhuis : dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 1944
Author
Anne Frank
Language
Dutch
Edition
29ste, herz. dr.
Publisher
Amsterdam: Bakker, 2003
302 p., [24] p. pl.
ISBN
90-351-2562-2

Other formats:

Accessible formats:

Reviews

Huiveren bij elke zin

Aan de vooravond van de viering van 75 jaar bevrijding bespreekt Onno Blom acht literaire boeken die het beeld van de Duitse bezetting in Nederland hebben bepaald. Vandaag het eerste: Het Achterhuis van Anne Frank.

Vlak na de bevrijding kon Otto Frank niet voorzien dat het dagboek dat zijn jongste dochter Anne als 13- en 14-jarige had bijgehouden tussen 12 juni 1942 en 1 augustus 1944 het beroemdste boek uit de moderne Nederlandse literatuur zou worden.

Otto Frank, zijn gezin - moeder Edith en hun dochters Margot en Anne - en nog vier Joodse onderduikers hadden zich twee jaar en dertig dagen verscholen in het achterhuis van zijn kantoor aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Hij was de enige die de oorlog overleefde.

In de zomer van 1945 kreeg hij in handen wat na de inval van de Sicherheitsdienst op 4 augustus 1944 verspreid over de vloer van het achterhuis was gevonden: een rood-wit geruit poëziealbum, een schriftje, een stapeltje losse vellen en een kasboek met 'Verhaaltjes en gebeurtenissen'.

Het moeten hartverscheurende uren zijn geweest, toen vader Otto zich terugtrok om de intiemste gedachten van zijn dode dochter te lezen. Uit de papieren selecteerde hij 'het…Read more

Het achterhuis van Anne Frank heeft een aantal typische kenmerken van de adolescentenroman. Het hoofdpersonage is een opgroeiende tiener, ze reageert met veel drama en pathos op door volwassenen opgelegde beperkingen, ze is ontiegelijk kritisch tegenover diezelfde volwassenen, ze is zich bewust van haar ontluikende seksualiteit en persoonlijkheid. En op de achtergrond speelt zich, cru gesteld, een groot drama af. Maar waar vloeit het bijna onontkoombare appel van dit boek uit voort? Is het vanwege de oorlogsgruwelen? De dramatische dood van de schrijfster? Het speelt ongetwijfeld allemaal een rol, maar er is meer.

Vaak tonen adolescentenromans jongeren die opbotsen tegen de hen opgelegde grenzen. In het achterhuis zijn de ruimtelijke grenzen extreem scherp afgebakend. De opgroeiende Anne Frank heeft nagenoeg geen bewegingsruimte, ze moet zichzelf vinden, uitproberen, corrigeren onder het alziend oog van een ploeg volwassenen.

Heel lang weerklinkt in dit boek het…Read more
Een 13-jarig joods meisje schrijft in haar dagboek, dat ze Kitty noemt, zo'n 165 dagboekbrieven. Het dagboek begint iets eerder dan haar onderduiken met haar familie, dat op 9 juli 1942 begint. In de brieven worden alle kanten van het onderduiken belicht en zonder enkele schroom weergegeven. Alledaagse dingen zoals het eten, het slapen, de dagindeling, familierelaties worden besproken. Ook de gebeurtenissen in Amsterdam, in Nederland en de wereld worden van commentaar voorzien. Maar voor een groot deel is de schrijfster met zichzelf bezig, midden in de puberteit en dan in deze unieke omstandigheden. In een slotwoord wordt verteld hoe het met de familie Frank is afgelopen. Het originele handschrift van Anne is afgedrukt evenals een aantal zwart-witfoto's en een plattegrond. Deze editie is gebaseerd op de wetenschappelijke editie (1986); de oorspronkelijk door Otto Frank te openhartig geachte passages zijn toegevoegd; het taalgebruik van Anne is zo veel mogelijk gehandhaafd. Kleine druk…Read more

De profundis van een kind

Meubels waren omvergeworpen, kasten en lades overhoopgehaald, de vloer lag bezaaid met van alles en nog wat. Op vrijdagmiddag 4 augustus 1944 ging Miep Gies ontredderd het Achterhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht 263 binnen. Zo deed ze dat iedere dag, bepakt met boodschappen voor de acht onderduikers. Maar ditmaal werd ze niet aangeklampt door een stuiterende tiener die alles wilde weten van het leven buiten de schuilplaats. Een paar uur eerder was Anne Frank door de Sicherheitsdienst weggevoerd, samen met haar zus Margot, haar ouders Otto en Edith Frank, de familie Van Pels en Fritz Pfeffer.

In de chaos op de grond lag een rood-witgeruit dagboekje. Twee jaar eerder had Anne het voor haar 13de verjaardag gekregen. Direct was ze begonnen te schrijven. "Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn."

Een steun was het. Het dagboek ging een paar weken later mee naar het Achterhuis en was na een half jaar al vol. Maar Anne bleef verslag doen van haar leven in onderduik. In schriften, op doorslagpapier. Schrijven bracht wat afleiding en ontspanning. Schrijven was ook van zich afschrijven. De spanningen, de irritaties, de ruzies: alles wat er gebeurde, hoe negatief ook, kon altijd nog als inspiratie dienen als Anne aan haar tafeltje zat. 'Tenminste alweer iets voor mijn dagboek,' zou ze meermaals hebben gezegd.

Eind maart 1944 was daar die uitzending van Radio Oranje. Vanuit Londen riep minister Bolkestein luisteraars op om egodocumenten te bewaren die na de bevrijding …Read more

About Anne Frank

Annelies Marie "Anne" Frank (German: [ˈanə(liːs maˈʁiː) ˈfʁaŋk] (listen), Dutch: [ˌɑnəˈlis maːˈri ˈfrɑŋk, ˈɑnə ˈfrɑŋk] (listen); 12 June 1929 – c. February or March 1945) was a German-born Jewish girl who kept a diary in which she documented life in hiding under Nazi persecution. She is a celebrated diarist who described everyday life from her family hiding place in an Amsterdam attic. One of the most-discussed Jewish victims of the Holocaust, she gained fame posthumously with the 1947 publication of The Diary of a Young Girl (originally Read more on Wikipedia