Book
Dutch

Duitse uitdrukkingen en zegswijzen ingedeeld op onderwerp : druk je beter uit in het Duits

Alexander Schwarz (author), Sabine Burger (author)

Duitse uitdrukkingen en zegswijzen ingedeeld op onderwerp : druk je beter uit in het Duits

Systematisch geordende lijst van 3000 Duitse uitdrukkingen en zegswijzen.
Subject
Duitse spreuken
Title
Duitse uitdrukkingen en zegswijzen ingedeeld op onderwerp : druk je beter uit in het Duits / A. Schwarz, S. Burger-Schwarz, J. van der Zee
Author
Alexander Schwarz 1964- Sabine Burger
Language
Dutch
Edition
4
Publisher
Houten: Prisma, 2013
307 p.
Note
Eerder verschenen o.d.t.: Prisma spreekwijzer Duits
ISBN
9789000315222 (paperback, 4de dr. 2013)

Reviews

Bundel met uitdrukkingen en zegswijzen in het Duits. Deze zijn in 140 hoofdstukken rond een thema of begripsveld verdeeld. Elk hoofdstuk begint met een opsomming van de kernwoorden, waarna een voorbeeldzin met een vertaling volgt. De nadruk ligt - uiteraard - op de dagelijkse omgangstaal, zodat ook wat minder parlementaire uitdrukkingen aan bod komen. Door de veelvuldigheid aan thema's krijgt men een aardig inzicht in de idiomatische verscheidenheid van het Duits en de idiomatische verschillen met het Nederlands. Achterin een D-N register. Een inspirerende gids voor de geïnteresseerde leek en vooral voor wie zich beroepsmatig of als studerende met het Duits bezighouden. Eerder verschenen als 'Prisma Spreekwijzer Duits'.