Boek
Nederlands

Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie

Tinneke Beeckman (auteur)
+1
Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie
×
Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie

Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie

Beeckman bekijkt de moderne wereld vanuit spinozistisch perspectief. Zo vergelijkt ze zijn filosofie van lichaam en geest met meditatie en mindfulness, zijn naturalisme met Darwins evolutietheorie, zijn ideeën over democratie met hedendaagse protestbewegingen als de Arabische lente en ‘Occupy Wall Street’ etc.
Titel
Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie
Ook verschenen als
Door Spinoza's lens : macht, meditatie, manifestatie, evolutie en seksualiteit
Auteur
Tinneke Beeckman
Uniforme titel
Door Spinoza's lens : macht, meditatie, manifestatie, evolutie en seksualiteit
Taal
Nederlands
Editie
Vijfde herziene druk
Uitgever
Antwerpen: Polis, 2016
238 p.
ISBN
9789463101660 (paperback)

Andere formaten:

Besprekingen

Het spreekt niet vanzelf om de ‘genadeloze’ natuurfilosofie en illusieloze wijsheid van de vroegmoderne filosoof Baruch de Spinoza in te zetten om tot een beter begrip van mens en maatschappij te komen, of tot een ethiek voor het goede leven. Dat heeft veel te maken met de ijzeren consequentie waarmee Spinoza een volstrekt deterministisch wereldbeeld construeert, waarin de mens ten hoogste vrij kan zijn als hij maar inzicht verwerft in de noodzakelijkheid van alles. Er is geen doelgerichtheid, alles is gewoon zoals het is, het komt enkel op inzicht en begrip aan. Het alomvattende systeemdenken van Spinoza bevat nochtans een optimistisch mens- en wereldbeeld en kan een leidraad zijn voor onze tijd — dat is althans wat de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman met dit vlot leesbaar essay probeert aan te tonen. In zes hoofdstukken toetst zij de vijf thema’s uit de ondertitel (‘macht, meditatie, manifestatie, evolutie en seksualiteit’) aan de filosofie van Spinoza. Telkens schetst zij eerst de…Lees verder
De auteur is postdoctoraal onderzoekster in Vlaanderen en actief als columniste en blogger. Dit boek wil een aantal min of meer actuele thema's benaderen vanuit het perspectief van Spinoza, zoals vrijheid van meningsuiting, geloof, politiek, revolte en manifestatie, moraal, en minder voor de hand liggende thema's als meditatie, Darwiniaanse evolutie en seksualiteit. Veelal legt ze uit hoe Spinoza over die thema's dacht, zonder daarbij al te diep te gaan. Ze lijkt vooral te willen betogen dat Spinoza geen harde 'rationalist' was, maar uit was op een praktische levenswijsheid die benut kan worden in alledaagse situaties. De teksten zijn oorspronkelijk als losse artikelen verschenen, waardoor nogal eens herhaling optreedt. Ook gaat de auteur niet veel verder dan constateren dat er raakvlakken of correlaties zijn tussen Spinoza's ideeën en bijvoorbeeld het naturalisme van Darwin of een houding van mindfulness. Met literatuuropgaven en index.

Over Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman (Antwerpen, 1976) is een Belgische filosofe, docente en columniste.

In 1994 ging Beeckman moraalwetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1998 begon ze een masteropleiding filosofie aan de Université libre de Bruxelles en in 1999 ging ze doctoreren aan de VUB. In 2003 promoveerde ze op een proefschrift over Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche.

Tussen 2003 en 2012 was Beeckman verbonden aan de VUB als postdoctoraal onderzoekster over politieke filosofie in de Nieuwe Tijd (over Spinoza en Machiavelli). Tussen 2006 en 2012 gaf ze er ook les. Ze was wetenschappelijk coördinator van het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaagse Humanisme (VUB) en lid van het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie van de Katholieke Universiteit Leuven / Radboud Universiteit Nijmegen.Ze publiceerde onder meer over Freud, Nietzsche, Heidegger en vooral Spinoza. Sinds 2010 publiceert ze als politiek commentator in De…Lees verder op Wikipedia