Boek
Nederlands

Jezus van Nazaret

Paul Verhoeven (auteur), Rob Van Scheers (medewerker)
Speculatieve levensbeschrijving van Jezus van Nazareth, door de Nederlandse filmregisseur.
Onderwerp
Christus
Titel
Jezus van Nazaret
Auteur
Paul Verhoeven
Medewerker
Rob Van Scheers
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2008
287 p.
ISBN
9789029078917

Besprekingen

Dat filmregisseur Paul Verhoeven (regisseur van onder meer het indertijd ophefmakende 'Turks fruit') een Jezusboek heeft geschreven, zal iedereen geweten hebben. Er ging immers een ingenieuze mediamachine aan de publicatie vooraf, en zowat alle kranten gingen er breedvoerig op in. Was het niet verwonderlijk dat net Verhoeven met zo een boek op de proppen kwam? Hijzelf beweert alvast een levenslange fascinatie voor Jezus gehad te hebben.

Vanuit die fascinatie is hij beginnen fantaseren over de 'Leben-Jesuforschung', het historisch-kritische onderzoek naar de biografie van Jezus, de Jezus van de geschiedenis en niet die van het geloof. Daarom meldde hij zich in 1985 aan bij het 'Jesus Selminar', een groep van ca. 70 geleerden (historici, theologen, filologen...) die jaarlijks bijeen komen om te onderzoeken wat er nu precies aan is van de historische Jezus. Het mag een wonder heten dat een buitenstaander als Verhoeven deel mocht uitmaken van dat selecte groepje. Die contacten hebb…Lees verder
Paul Verhoeven is filmregisseur en loopt al lang rond met het idee van een Jezusfilm. Daardoor is hij al jarenlang zeer geïnteresseerd in de persoon van Jezus. Op grond van zijn in het Jesus Seminar verworven kennis en gesteund door een omvangrijke literatuurlijst heeft hij nu dit boek geschreven. Hij is gefocust op de historiciteit van Jezus, terwijl die vraag theologisch als onoplosbaar wordt beschouwd. Liever studeert men op de verkondiging van Jezus door elke evangelist afzonderlijk. Die verkondiging verwaarloost Verhoeven, wat zijn theorie aanvechtbaar maakt. Hij hanteert bij zijn studie een filmcriterium. Alles wat zonder manipulatie te filmen is, kan historisch zijn. Zo komt hij tot eigenzinnige visies, wel gebaseerd op theologische studies, maar als hij op dreef is, laat hij zijn fantasie ook wel ongedocumenteerd de vrije loop. Argumenten weegt hij niet af. Paulus vermeldt als enige een verschijning aan twaalf discipelen, het past in zijn theorie, dus is het zo - ondanks wat d…Lees verder

Over Paul Verhoeven

Paul Verhoeven kan verwijzen naar:

  • Paul Verhoeven (regisseur) (1938) - Nederlands filmregisseur en publicist
  • Paul Verhoeven (burgemeester) (1955) - Nederlands politicus
  • Paul Verhoeven (acteur) (1901-1975) - Duits acteur en regisseur