Boek
Nederlands

Boeddhistisch India

Achtergronden van het boeddhisme en toelichting bij boeddhistische locaties in India.
Titel
Boeddhistisch India
Auteur
Paul Van der Velde
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Averbode: Averbode, 2009
327 p. : ill.
ISBN
9789031727339 (Averbode) 9789021142265 (Meinema)

Besprekingen

Boeddhisme, ooit wijdverbreid in India, is tegenwoordig niet meer de eerste religie die men met dat land associeert. Dat zijn eerder hindoeïsme en islam en eventueel het sikhisme, en de daarmee gepaard gaande zichtbare levenswijzen. Het boeddhisme is dan weer zichtbaarder aanwezig in andere Zuidoost-Aziatische landen en in China. Van de vele Chinese pelgrims die al heel vroeg naar India reisden hebben er enkele, zoals Fa Xian (vijfde eeuw n.C.) en Xuan Zang (zevende eeuw n.C.), belangrijke geschriften nagelaten voor de verdere verspreiding en inburgering van de leer in die regio. In India echter, het land waar Boeddha het grootste deel van zijn leven doorbracht en de belangrijkste bedevaartsoorden van het boeddhisme liggen, zijn er naar schatting nog ‘slechts’ twintig miljoen boeddhisten, op een bevolking van 1,2 miljard.
In de gespecialiseerde reisgids Boeddhistisch India focust Paul van der Velde op het met Boeddha verbonden erfgoed in India. Boeddha werd geboren als pri…Lees verder
De auteur, docent hindoeïsme en boeddhisme aan de Universiteit Nijmegen en reisbegeleider, behandelt in deze gids de boeddhistische locaties (grotten, tempels etc.) in India. Er zijn hoofdstukken over o.a. India, het boeddhisme, de belangrijkste locaties, Tibetaans boeddhisme in India. Het boeddhisme is weliswaar ontstaan op Indiase bodem, doch is daar al eeuwenlang niet meer dan een randverschijnsel. Dit wordt niet helder in de gids verwoord, en soms treedt daardoor wat verwatering en verbreding op (aandacht voor bijv. Benares voor de Indiase samenleving, voor Nepal en Tibet). Als voorbereiding op een boeddhistische India-reis interessant, maar niet te gebruiken, en ook niet bedoeld, als praktische reisgids: geen bruikbare kaarten, plattegronden, routes, hotels etc. Goede literatuurverwijzingen, geïllustreerd met kleurenfoto's. Met register.