Boek
Nederlands

Wereldvreemdheid

Essays over filosofische onderwerpen.
Titel
Wereldvreemdheid
Auteur
Patricia De Martelaere
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2000
158 p.
ISBN
90-290-5789-0

Besprekingen

Tot en met haar tweede essaybundel Verrassingen (Meulenhoff, 1997) kan je Patricia de Martelaere zonder schroom in het kamp van de westerse filosofie plaatsen. Het Engelse verlichtingsdenken in de persoon van Hume heeft als onderwerp van haar doctoraalscriptie een belangrijke stempel op haar denken gedrukt. In voorliggende bundel lonkt ze evenwel naar het Oosten Zoals het programmatorische essay 'Maar weten de dingen dat ook?' aanduidt, wordt hier in de eerste plaats de antropocentrische normering van de westerse ratio ondergraven. We hebben onze norm tot wereldnorm verheven en bekijken alles scheef dat hiervan afwijkt. Mystiek en meditatie zijn ons vreemd geworden, laat staan dat we rekening zouden houden met de zienswijze van dieren. We zitten zo in ons strakke denkpatroon gevangen dat het een verademing zou zijn om de wereld vanuit een andere invalshoek te bekijken. Door zo de zelfidentifictatie, de betrokkenheid op het individu ('Ik denk, dus ik ben') eigen aan het westerse…Lees verder
De essays uit dit boek behandelen, op niet-academische wijze, filosofische onderwerpen: ze gaan over kunst, de verhouding tussen lichaam en geest, wetenschap, ethiek en over ons onvermogen onszelf werkelijk te veranderen. Rode draad is de gedachte dat de 'westerse' wijsbegeerte door haar fundamentele scheiding van subject en object diepe problemen oproept. Te denken valt aan relativisme, angst voor de dood, onrust en ontevredenheid. Het grote voorbeeld is de 'oosterse' filosofie, vooral het taoïsme, omdat daarin wordt getreefd naar opheffing van het onderscheid tussen werkelijkheid en mens, object en subject. In het westen heeft filosofie te maken met een theorie, in het oosten heeft filosofie nog de oorspronkelijke betekenis van zoeken naar het goddelijke. De bevlogen inslag en soms aan New Age grenzende sfeer van de essays komt sympathiek over maar zal uiteindelijke niet iedereen overtuigen. De essays vormen een eenheid, zijn voor niet filosofisch geschoolden toegankelijk en zullen …Lees verder

Over Patricia De Martelaere

CC BY 1.0 - Foto van/door Salomé Smets

Patricia De Martelaere, voluit Patricia Marie Madeleine Godelieve De Martelaere (Zottegem, 16 april 1957 – Wezemaal, 4 maart 2009) was een Belgische filosofe, hoogleraar, auteur en essayist.

Loopbaan

De Martelaere studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij in 1984 promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte op een proefschrift over het scepticisme van David Hume. Zij doceerde als hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte onder meer de vakken Hedendaagse Wijsbegeerte, Taalfilosofie en Taoïsme onderwees.

De Martelaere publiceerde onder meer over Hume, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Derrida, Laozi en Zhuangzi. Zij was tot het academiejaar 2007/2008 ook verbonden aan de Katholieke Universiteit Brussel als hoogleraar. Op 29 januari 2009 werd tijdens de 20ste Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek een eredoctoraat aan haar uitgereikt voor h…Lees verder op Wikipedia