Hoe kunnen we in Vlaanderen de natuur beschermen? De delicate relatie tussen mens en natuur in woord en beeld. Beekjes, rivieren, moerassen, open water, graslanden, ruigten, heide, kustduinen, bossen... en duizenden soorten planten en dieren: Vlaanderen heeft de natuurliefhebber veel te bieden. Op een kleine oppervlakte is de biodiversiteit zonder meer aanzienlijk. En toch: besmeurde zeevogels,
Titel
Natuurbeheer / Martin Hermy, Geert de Blust ; fotogr. Marc Slootmaekers
Auteur
Martin Hermy Geert De Blust
Fotograaf
Marc Slootmaekers
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2004
451 p. : ill.
ISBN
90-5826-266-9

Besprekingen

Als we het spoor van lijvige publicaties mogen volgen, dan groeit de brede belangstelling voor natuur en natuurbeheer in Vlaanderen zienderogen. Dankzij standaardwerken als Bossen van Vlaanderen, De Kalmthoutse Heide, Het Zwin, De Hoge Venen en Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde wist het Davidsfonds een stevige reputatie op te bouwen in het ontsluiten van grote natuurbiotopen voor een breed publiek. Met de pas verschenen, grondig herwerkte uitgave Natuurbeheer (uitgegeven in samenwerking met Argus, Natuurpunt en het Instituut voor Natuurbehoud) gaat de uitgeverij nog een stap verder door het actieve natuurbeheer in Vlaanderen te ondersteunen. En wetende dat een boek als Bossen van Vlaanderen na meer dan tien jaar nog steeds verkrijgbaar is, dan lijkt de verspreiding van een belangrijk standaardwerk rond natuurbeheer voor het komende decennium verzekerd.

De redacteurs Martin Hermy en Geert de Blust betekenen een mooie garantie voor een kwaliteitsuitgav…Lees verder