Boek
Nederlands

Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven

+1
Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven
×
Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties en op het werk heeft verstrekkende gevolgen. Deze vorm van intimidatie wordt nog altijd onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Slachtoffers vinden daardoor geen erkenning, en preventiebeleid en wetgeving zijn ontoereikend. En dat terwijl iedereen het slachtoffer kan worden van intimidatie. In Pesten en treiteren legt psychiater Marie-France Hiri
Titel
Pesten en treiteren : psychisch geweld in het dagelijks leven
Auteur
Marie-France Hirigoyen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2016
223 p.
ISBN
9789028426733 (paperback)

Besprekingen

De hoofdtitel van het voorliggende werk is ietwat misleidend gekozen, waarschijnlijk met het oog op een breder publiek, en dat heeft zo zijn voor en zijn tegen. Voordeel is dat mensen die 'gewoonweg' in pesten zijn geïnteresseerd vanuit hun eigen ervaring of uit beroepsmatige interesse, verrast zullen worden door de uitgepuurde analyse die Marie-France Hirigoyen o.a. van het fenomeen pesten heeft gemaakt. Nadeel is dat onder deze titel een zeer gedegen studie ligt van psychisch geweld in het algemeen en dat niet alle hierin geïnteresseerden zich dit boek zullen aanschaffen.

De auteur spreekt grofweg over twee vormen van psychisch geweld, in het gezin en op het werk, en behandelt deze twee 'locaties' dan ook gescheiden. De laatste jaren is er veel te doen geweest rond pesten op het werk, maar de werkelijke horror van psychische terreur in het kerngezin, waar vooral de machtelozen, de kinderen, onder lijden, bevindt zich nog steeds in een te grote mate in de taboesfeer. De auteu…Lees verder
Het verschil met de bekende algemenere conflictanalyses van Tannen of Watzlawick is, dat de Franse psychoanalytica Hirigoyen pathologische communicatie in perverse relaties aan de orde stelt. Overigens alleen in de volwassen context van partnerrelaties en het werk. Psychisch geweld van ouders naar kinderen komt hierbij wel ter sprake; pesten en treiteren onder kinderen blijven buiten beeld. Hirigoyen schetst een profiel van de 'pervers-narcistische' dader en van het 'masochistische' slachtoffer. Na behandeling van een profiel van pesten en treiteren in relaties en op het werk wordt de perverse relatie uitgediept. De beschrijving van het relatieverloop mondt uit in praktische tips. Hirigoyen eindigt met een inventarisatie van de mogelijkheden met betrekking tot hulpverlening en pleit voor verruiming hiervan. De eerste twee hoofdstukken passen in haar streven om het verschijnsel een groter podium te bezorgen. De rest lijkt meer relevant voor allerlei soorten betrokkenen. Hirigoyen ident…Lees verder

Over Marie-France Hirigoyen

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Thesupermat

Marie-France Hirigoyen (Frankrijk, 1949) is psychiater, psychoanalytica en psychotherapeute gespecialiseerd in mobbing, een vorm van pesten. Haar interesse in stress leidde haar midden jaren tachtig naar de victimologie, een tak van de criminologie. Later verlegde zij haar aandacht naar werkgerelateerde stress, veroorzaakt door mobbing. Volgens Hirigoyen kun je "iemand met alleen maar woorden, blikken of insinuaties doden: we noemen dit pervers geweld of intimidatie."

Van haar boek Le Harcèlement Moral (1998), werden in haar geboorteland 450.000 exemplaren verkocht. Haar publicaties zijn vertaald en verkocht in 24 andere landen.

Bibliografie

  • 1998 - Le Harcèlement Moral : la violence perverse au quotidien, Éditions La Découverte & Syros
  • 2001 - Malaise au travail. Harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Éditions La Découverte & Syros
  • 2005 - Femmes sous emprise - Le…Lees verder op Wikipedia