Boek
Nederlands

Verzamelde verhalen

Maarten 't Hart (auteur)

Verzamelde verhalen

Genre:
Bundeling van de veelal autobiografische verhalen van de Nederlandse schrijver (1944- ), gerangschikt in chronologische volgorde.
Extra onderwerp
verhalen, Verhalenbundels
Titel
Verzamelde verhalen
Auteur
Maarten 't Hart 1944-
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992
969 p.
ISBN
90-295-2043-4 90-295-2202-X

Besprekingen

Naast de verhalen uit het vrome volk, Mammoet op zondag, De zaterdagvliegers, De huismeester en De unster vinden we in deze bundeling ook nog drie verhalen uit Ongewenste zeereis en enkele alleen in tijdschriften verschenen titels. Ze werden door de auteur zelf en in chronologische volgorde geordend naar leeftijd van de ikfiguur (die in grote mate overeenstemt met de schrijver zelf). De oogst is alles bij elkaar indrukwekkend. In zijn verhalen vindt 't Hart niet alleen het juiste tempo maar ook voldoende adem om dat tempo vol te houden. Een idee, een verhaal, een herinnering wordt afgerond afgeleverd zonder dat het nodig is na te denken over een geschikte compositie of een originele en aangepaste stijl. Maarten 't Hart blijft vooralsnog in de eerste plaats een voortreffelijk verteller. Aan deze uitgebreide druk werden vier nieuwe verhalen toegevoegd. Daar de meeste verhalen autobiografisch van aard zijn, werd voor deze uitgave zoveel mogelijk de chronologie van he…Lees verder
In deze bundel zijn alle verhalen uit 'Het vrome volk', 'Mammoet op zondag', 'De zaterdagvliegers', 'De huismeester' en 'De unster' opgenomen, evenals drie verhalen uit 'Ongewenste zeereis' en enkele andere eerder verspreid in tijdschriften en bloemlezingen gepubliceerde verhalen. Verder zijn aan de bundel vier nieuwe verhalen over erotiek toegevoegd. In het nawoord verantwoordt 't Hart de nieuwe volgorde van de verhalen: omdat ze bijna allemaal sterk autobiografisch zijn, heeft hij ze gerangschikt in chronologische volgorde naar de leeftijd van de ik- of hij-figuur. Terugkerende motieven in de verhalen van 't Hart zijn onbereikbaarheid - meestal in de liefde - en de relatie tussen een oudere en een jonge man. Religie, de natuur en de stadsplattegrond van Maassluis vormen het decor. Het werk van deze veelgelezen Nederlandse auteur, Bach- en bijbelkenner is inmiddels in vele landen vertaald. Paperback; normale druk, grijzig papier.

Over Maarten 't Hart

CC BY 3.0 - Foto van/door Krimidoedel Dr. Jost Hindersmann

Maarten 't Hart (Maassluis, 25 november 1944) is een Nederlandse gedragsbioloog en schrijver.

Leven en werk

't Hart werd geboren als oudste zoon van een gereformeerde grafmaker. Hij bezocht het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1978 promoveerde op het proefschrift A study of a short term behaviour cycle: Creeping through in the three-spined stickleback. Hij werkte daarna als etholoog. Tot zijn overige wetenschappelijke publicaties behoren Ratten (1973) en De stekelbaars (1978).

In zijn studententijd brak 't Hart met het christelijke geloof. Hij heeft in zijn werk het geloof herhaaldelijk sterk polemisch behandeld en zet zich met name af tegen het monotheïsme. Vooral zijn twee bundelingen 'alternatieve Bijbelstudies' Wie God verlaat heeft niets te vrezen en De bril van God zijn hier voorbeelden van. Ook in zij…Lees verder op Wikipedia