Grote Europese roman

Koen Peeters (auteur)
+1
Grote Europese roman
×
Grote Europese roman Grote Europese roman

Grote Europese roman

Genre:
Titel
Grote Europese roman
Auteur
Koen Peeters
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007
294 p.
ISBN
9789085420989 (hardback)

Andere formaten:

Besprekingen

Grote Europese roman (2007) : Koen Peeters (°1959)

In Grote Europese roman (2007) heeft Koen Peeters (°1959) een uitgekiende vorm gevonden voor een boek over de Europese gedachte. Robin, het schrandere en tegelijk ongrijpbare hoofdpersonage, maakt in opdracht van zijn uitgebluste werkgever Theo Marchand, een vederlichte rondgang langs 36 Europese hoofdsteden. Beiden zijn werkzaam in de wereld van de marketing en reclame. Dauphin Robin verlangt naar een allesverterende liefde, terwijl zijn baas Theo meer en meer in de greep raakt van zijn verleden. Robin voert tijdens zijn hinkstapsprongen door Europa ijle gesprekjes en legt in zijn Moleskineschriftje pientere woordenketens aan. Ontmoetingen, woorden, atmosferen: hij vangt ze alsof hij vlinders opprikt. In Peeters' hoofdpersonages spiegelen zich zowel de vermoeidheid als de wilskracht van het oude continent. "Ik denk dat ik carrière maak. Vlot en toch integer ben ik, jong en zelfbewust. Vaak voel ik me de slimste van allemaal, maar soms ook een moordenaar die nooit is ontdekt", zo zegt Robin. Ironie en melancholie reiken elkaar in Grote Europese Roman (een titel die knipoogt naar de Great American Novel) op ongewone wijze de hand.

In deze ongemeen rijke en subtiele roman, waarmee Peeters de shortlist haalde van de Libris Literatuurprijs, worden voortdurend pertinente vragen gesteld over de taalbarrières ("Wie beheert de talen als we elkaar slordig ontmoeten in stations, vliegtuigen en op conferenties?"), de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, het verglijden van de tijd of het Europese verleden. De neergang van Theo en de opgang van de rusteloze Robin: Peeters draagt in dit boek ook het estafettestokje van de generaties over.

Grote Europese roman is een wonderlijke en grillige Europese legpuzzel, een literair Monopoly waar je dagenlang aan de slag mee blijft. Een boek met de kleine glans van weemoed en banaal geluk, subtiel aangeblazen door de grote adem van de geschiedenis.

Wie houdt van humor, spitse gedachten, mooie taal en een slimme constructie wordt niet teleurgesteld

Pieter Steinz in NRC-Handelsblad

Europa is meer dan het vastleggen van regels over de lengte van rui…Lees verder

De hoofdstedenverzamelaar

Ronkende Europaverklaringen beheersten de voorbije dagen de frontpagina's. Koen Peeters' Grote Europese roman lijkt wel het perfecte antidotum tegen al dat verbale Europese tromgeroffel. Hoofdpersonage Robin maakt een vederlichte rondgang langs 36 Europese hoofdsteden. Hij voert ijle gesprekjes en legt pientere woordverzamelingen aan. Stap voor stap wordt Peeters' taferelenboek een fijnmazig 'periodiek systeem van Europa'.

Samen met Atte Jongstra moet Koen Peeters (°1959) een van de meest merkwaardige encyclopedisten uit de hedendaagse Nederlandse letteren zijn. In vrijwel elk boek sluipen talloze personages met een verzamelmanie door de pagina's. Hun onbedwingbare aanleg voor lijstjes vormen even zoveel afsplitsingen van de bewaarzucht van de schrijver zelf. In zijn vroege werk mocht de filatelie vaak als prototypische verzameling fungeren en ging ze hand in hand met zijn fascinatie voor Belgisch Congo, Afrikaanse kunst en het koningshuis.

Toch zijn Peeters' romans zelden te herleiden tot omgevallen boekenkasten, laat staan tot een parade van Wikipediakennis. De weetlust is telkens omwikkeld met een bedrieglijke lichtheid en met slimme koordjes verbonden met het geheel van zijn oeuvre. Nergens overvleugelt de noodzakelijke dosis spielerei de inhoud. Gaandeweg kregen de Peetersverzamelingen een abstractere dimensie. Meer en meer begonnen de personages in de residu's van de dagelijksheid te graa…Lees verder

Alleen in de zandbak

Is er iets dat ons continent samenhoudt? In zijn Grote Europese roman stuurt Koen Peeters een man op rondreis, op zoek naar trends in relatiegeschenken.

Soms is het niet moeilijk om een land te beschrijven. Iedereen kan zich wel iets bij the American dream voorstellen en ook liberté, égalité et fraternité laat weinig te raden over. Je kunt je afvragen of in de Verenigde Staten nog altijd iedereen een reële kans op welvaart heeft, en of in Frankrijk ook vandaag gelijkheid en broederschap vooropstaan. Maar de slogans zijn er. Reclamecampagnes kunnen altijd terugvallen op die ijzersterke motto's. Maar hoe doe je dat met Europa? Hoe vat je het oude continent samen? Koen Peeters worstelt met de vraag in zijn Grote Europese roman .
De Great American Novel bestaat al, schrijft Peeters in de aanhef van zijn boek, en daarom wil hij een Grote Europese Roman schrijven. Die bestaat nog niet, weet hij, nadat hij het aan Google heeft gevraagd. Peeters beseft dat die Europese roman zal afwijken van zijn Amerikaanse broer. Want waar kan een Europese roman over gaan? De structuren die we nu kennen als 'Europa' zijn immers voornamelijk ambte…Lees verder

Met zijn Grote Europese roman zoekt Koen Peeters aansluiting bij de Great American Novel, het genre van het totaalwerk dat in één boek (of in een reeks boeken) een beeld moet scheppen van een land, een continent en zijn bewoners. In de 'Opdracht' bij zijn roman legt Peeters zijn bedoeling bloot: "Groots en episch moet die de geschiedenis van de Europese mensheid samenvatten, maar dan vanuit het kleine perspectief van mensen die werken of leven in Brussel." De Belgische hoofdstad als draaischijf van een onomkeerbare stap naar een toekomst, die hoe dan ook niet vastligt of in duidelijk omschreven begrippen voorspeld kan worden.
Groots en episch?
De optelsom van steden
Binnen een kaderverhaal, opgebouwd rond hoofdfiguren Theo Marchand (de naam 'Marchand' is de Peeters-constante, zie o.m. Bezoek onze kelders (Meulenhoff, 1991) en vertellende ik-figuur Robin, neemt Koen Peeters zijn lezers in zijn Grote Europese roman mee op een tocht langs 36 Europese hoofdsteden (een opbouw die …Lees verder
Al in de titel van deze roman van de Vlaming Koen Peeters zit een verwijzing naar The Great American Novel, de roman waarin via 'gewone' mensen het Amerikaanse levensgevoel wordt opgeroepen. Toevallig of niet, de roman van Peeters verschijnt tegelijk met de viering van 50 jaar Europa. Hoofdpersonen zijn twee mannen die in de reclame- en relatiegeschenkenwereld werkzaam zijn (het jargon wordt terdege geïroniseerd). De een is oud en wil zijn bedrijf achter zich laten. In hem komt een schrijnend joods-Europees verleden tot leven. De ander is een naar liefde hunkerende, jonge, briljante werknemer die een grensverleggend rapport over marketing in het nieuwe Europa moet schrijven en daartoe Europese hoofdsteden afreist. Veel belangrijker blijkt de kleine geschiedenis van deze mensen. Het notitieboekje waarin de naar liefde hunkerende onderzoeker kleine taalobservaties en ontmoetingen noteert, wordt belangrijker dan het grote rapport. Verleden botst in deze roman op toekomst. Deze roman over…Lees verder

Over Koen Peeters

Koen Peeters (Turnhout, 9 maart 1959) is een Vlaams schrijver.

Biografie

Koen Peeters is een van de vijf zoons van volksvertegenwoordiger Renaat Peeters. In 1977 ging hij communicatiewetenschappen studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven, aangevuld met een postgraduaat sociale en culturele antropologie in 1981. Na zijn studies werkte hij in verschillende bedrijven. Hij debuteerde als schrijver in 1988 maar bleef al die tijd gewoon werken. In 1995 ging hij aan de slag bij de sponsordienst van CERA-Bank en bleef na de fusie met KBC Groep aan boord in diverse functies. Sinds januari 2018 is hij voltijds schrijver. Peeters woont in Heverlee, is gehuwd en heeft drie kinderen.

Werk

In 1988 verscheen zijn debuutroman Conversaties met K., een losse collectie Belgische anekdotes. Het hoofdpersonage was Robert Marchand. Deze keerde ook in latere romans terug. In 1991 werd Bezoek onze ke…Lees verder op Wikipedia