Boek
Nederlands

Over wat ik nog wil schrijven

Over wat ik nog wil schrijven

Essays over sterk uiteenlopende onderwerpen door de Brusselse hoogleraar filosofie.
Titel
Over wat ik nog wil schrijven
Auteur
Jean Paul Van Bendegem
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2008
340 p. : ill.
ISBN
9789044121711

Besprekingen

In dit boek bundelt Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel, samenvattingen en uittreksels van elf boeken die hij nog zou willen schrijven, maar allicht nooit meer zal kunnen realiseren. Daarbij blijkt in de eerste plaats dat Van Bendegem een brede belangstelling heeft: zo gaat hij in op de verbanden tussen literatuur en wiskunde, het 'SKEPP-tisch zijn', de vrijmetselarij, Sherlock Holmes en stripverhalen. Verder ontvouwt de auteur onder meer plannen voor boeken over muziek, architectuur, geloof en humor, en seks, erotiek en pornografie. De teksten gaan vaak terug op ongepubliceerde artikelen en worden gekenmerkt door een ongedwongen conversatietoon. Dat alles wordt rijkelijk geïllustreerd met foto's, schilderijen, schema's en fragmenten van stripverhalen. Noten, een bibliografie of een index ontbreken. Doordat er geen rode draad door de teksten loopt en er nauwelijks een argumentatiestructuur of spanningsboog is, wordt het lezen van dit boek een…Lees verder

Over Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (Gent, 28 maart 1953) is een Belgische wiskundige, filosoof en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was tevens decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB van 2005 tot en met 2009 en was deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Levensloop

In 1976 behaalde hij aan de Rijksuniversiteit Gent een licentiaat in de wiskunde met een verhandeling over Tijdsafhankelijke Verzamelingenleer. In 1979 behaalde hij er ook een licentie wijsbegeerte met een verhandeling over catastrofetheorie. Hij doctoreerde in 1983 aan de Gentse universiteit met een verhandeling over eindige, empirische wiskunde.

Zijn onderzoek gaat in de eerste plaats naar de “Grondslagen en filosofie van Wiskunde en Logica”. Meer bepaald verdedigt hij een vorm van strikt finitisme, een strikt eindige opvatting van de wiskunde, waarin geen plaats is voor het oneindige…Lees verder op Wikipedia