Besprekingen

Jaren geleden ontmoetten Carrère en de Russische held annex schoft Limonov elkaar in Parijs. Als jongeman uit een welgestelde familie koesterde Carrère een sympathie voor de vrijbuiter en relschopper. Meer dan twintig jaar later zagen ze elkaar bij toeval terug: bij een manifestatie in Moskou kruisten hun blikken elkaar en begon het idee te rijpen van een boek dat een mengvorm zou worden tussen een historische roman en een avonturenroman. Kan Limonov nog een fictiewerk genoemd worden?
Tijdens een interview gaf Carrère toe dat hij zich nagenoeg uitsluitend heeft gebaseerd op wat Limonov zelf over zijn levensloop gezegd en geschreven heeft. En aangezien een van de weinige constanten in Limonovs leven bestaat in het vergaren van roem (volgens Carrère zelf) kan zijn eigen getuigenis enigszins in twijfel getrokken worden. Carrère’s verdienste ligt dus niet in de getrouwe reconstructie van Limonovs biografie, maar in de manier waarop hij het picareske in zijn persoon expliciet naa…Lees verder
De Russische schrijver Eduard Limonov (1943) werd bij ons bekend in de jaren tachtig van de 20e eeuw met boeken als 'De Russische dichter houdt van grote negers' (1981) en 'Zelfportret van een bandiet' (1987). In deze boeken beschreef Limonov zijn leven aan de Russische zelfkant van de maatschappij (Charkov) en, na zijn emigratie, ook van de Amerikaanse (New York). Limonov heeft, zich niet storend aan conventies, altijd een tegendraads leven geleid. Na de verdwijning van de Sovjet-Unie teruggekeerd naar zijn land, probeerde hij zich politiek te manifesteren door een rechtse splinterpartij op te richten. In de Balkanoorlog stond hij aan de kant van de Serviërs; in Rusland werd hij later gearresteerd wegens terroristische activiteiten en zat hij een tijd in de gevangenis. Van dit bijzondere en avontuurlijke leven heeft de Franse schrijver (1958) een boeiend beeld geschetst. Terloops komt in zijn boek ook de recente geschiedenis van Rusland aan de orde. Kleine druk.