Boek
Nederlands

Schuld : de eerste 5000 jaar

David Graeber (auteur)
+1
Schuld : de eerste 5000 jaar
×
Schuld : de eerste 5000 jaar Schuld : de eerste 5000 jaar

Schuld : de eerste 5000 jaar

Volgens Graeber bestond schuld nog voor de uitvinding van geld en gebruikt men al vijfduizend jaar kredietsystemen. Hij gelooft dat slavernij, oorlog en opstand samenhangen met ideeën over schuld. Studie van opvattingen over beloftes, krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme.
Titel
Schuld : de eerste 5000 jaar
Auteur
David Graeber
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Debt : the first 5000 years
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Business Contact, 2012
623 p. : ill.
ISBN
9789047005315 (paperback)

Besprekingen

Het uitgangspunt van David Graebers Schuld is even simpel als averechts. Is het niet vreemd dat mensen in een schuldverhouding tot elkaar staan? Schulden veranderen immoreel gedrag in moreel gedrag. Wat voor maatschappelijke verhoudingen zijn dat eigenlijk, die toelaten dat mensen tegenover elkaar staan als schuldenaars en schuldeisers?
Graeber geeft zeker niet het volledige antwoord op die vraag. Maar hij doet de lezer wel ontwaken uit de sluimer der vanzelfsprekendheid. Schulden zijn niet menselijk. Jagers en verzamelaars vonden ruil verwerpelijk. Graeber lardeert zijn betoog met een indrukwekkende hoeveelheid antropologisch en historisch materiaal, zodat de lezer een beeld krijgt van de genese en de geschiedenis van schuldverhoudingen. Dat beeld sluit soms aan bij de heersende opvattingen, maar het wijkt er ook vaak van af, zodat je als lezer voortdurend geneigd bent om zowel jezelf als Graeber in vraag te stellen.
Graebers centrale hypothese is dat ruil de dominante o…Lees verder
Monetaire systemen en de wereld van het bankwezen roepen heden veel wezensvragen op; neem bijvoorbeeld de protesten tegen World Economic Forum en de Occupy Beweging. In deze context heeft de auteur, die verbonden is als antropoloog aan Goldsmith University of London en daarnaast ervaring heeft als activist, veel aandacht gekregen voor zijn studie naar de ontwikkeling van het concept schuld en de verschillende verschijningsvormen daarvan. In een chronologische aanpak laat hij zien hoe schuld, krediet, ruilmiddelen en geld in een bondgenootschap van krijgers en financiers een stempel hebben gedrukt op culturen over de gehele wereld, uiteenlopend van de Mesopotamiërs, Grieken en indianenstammen tot aan de moderne mens in China. Als visie voor de toekomst geeft hij de lezer mee dat het in situaties van doorgeschoten kredietverlening niet ongebruikelijk zou moeten zijn om schulden kwijt te schelden. Notenapparaat, bibliografie en register laten zien dat het even omvangrijke als goed leesba…Lees verder

Over David Graeber

CC BY 2.0 - Foto van/door Guido van Nispen from amsterdam, the netherlands

David Graeber (New York, 12 februari 1961 - Venetië, 2 september 2020) was een Amerikaanse antropoloog en anarchistisch activist. Hij wordt door vakgenoot Maurice Bloch omschreven als de beste theoreticus in de antropologie, wereldwijd.

Leven en werk

Graeber promoveerde in de antropologie op de uitkomsten van veldwerk op Madagaskar (dissertatie: The Disastrous Ordeal of 1987: Memory and Violence in Rural Madagascar). Een centraal thema in zijn werk is de manier waarop verschillende samenlevingen (economische of andere) waarde toekennen aan goederen, diensten of principes, en in het verlengde daarvan, hoe ze omgaan met geld en schulden. Over dit thema schreef hij het boek Schuld: de eerste 5000 jaar (Nederlandse uitgave 2012; oorspronkelijke titel Debt: The First 5,000 Years, 2011), dat vooral de relatie tussen schuld en macht analyseert.

Vanaf 1998 was Graeber verbonden aan Yale University, die hem…Lees verder op Wikipedia