Boek
Nederlands

Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven

+1
Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven
×
Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven

Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven

Aansporing tot het actief bijdragen aan de totstandkoming van een klimaatneutrale wereld.
Titel
Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven
Auteur
Christiana Figueres Tom Rivett-Carnac
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The future we choose : surviving the climate crisis
Uitgever
Amsterdam: Spectrum, 2020
238 p.
ISBN
9789000370696 (hardback)

Besprekingen

Beide auteurs waren (resp. als secretaris-generaal van de Verenigde Naties en politiek strateeg) nauw betrokken bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 en roepen in dit boek de lezer op om actief bij te dragen aan de totstandkoming van een CO2-neutrale wereld. Afhankelijk van of we erin slagen om de temperatuurstijging onder de anderhalve graad Celsius te houden, zien zij twee toekomstscenario’s, waarvan er uiteraard maar één op de lange termijn een leefbare wereld garandeert. Om dat te realiseren, zo stelt het tweetal, zal onze mindset gericht moeten zijn op koppig optimisme en radicaal herstel. Ten slotte formuleren ze tien actiepunten die wellicht niet allemaal even effectief zijn om het doel te bereiken. Niemand kan het nut betwisten van herbebossing, afstand doen van fossiele brandstoffen en investeren in een schone economie, maar de oproep om de politiek in te gaan of te werken aan gendergelijkheid zijn minder voor de hand liggend. De bedoelingen zijn wel…Lees verder

Over Christiana Figueres

Karen Christiana Figueres Olsen (geboren op 7 augustus 1956) is een Costa Ricaans diplomaat met 35 jaar ervaring in de nationale en internationale politiek op het hoogste niveau. In juli 2010 werd zij aangesteld als secretaris-generaal van het UNFCCC, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, zes maanden na de mislukte klimaatconferentie van Kopenhagen (COP15) in 2009. In die functie volgde zij de Nederlander Yvo de Boer op.

De volgende jaren heeft Figueres zich ingespannen om het onderhandelingsproces rond het Klimaatverdrag opnieuw vlot te krijgen, met aandacht voor transparantie en samenwerking. Mede door haar inzet kwam in december 2015 het Akkoord van Parijs tot stand.

Christiana Figueres werd als secretaris-generaal van het UNFCCC op 18 juli 2016 opgevolgd door de Mexicaanse Patricia Espinosa.

In haar wetenschappelijke loopbaan werkte zij rond klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, energie, bodemgebruik, en technische en financiële ontwikkel…Lees verder op Wikipedia